น่าน สอบโอเน็ตคุมเข้มโควิด -19 ผู้สอบ ผู้เข้าสอบต้องใส่หน้ากากทุกคน นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน แจ้งว่าโรงเรียนสตรีศรีน่าน มีมาตรการ การเป็นสนามสอบ O – NET นักเรียน ม.6 ดังนี้

0
58
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

น่าน สอบโอเน็ตคุมเข้มโควิด -19 ผู้สอบ ผู้เข้าสอบต้องใส่หน้ากากทุกคน นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน แจ้งว่าโรงเรียนสตรีศรีน่าน มีมาตรการ การเป็นสนามสอบ O – NET นักเรียน ม.6 ดังนี้
1.เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่าน มาคัดกรองครู นักเรียน ประตูทางเข้า รร. เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ( เปิดประตูเดียว คือด้านพระพุทธรูป ) จำนวน 3 เครื่อง
2. รพ.น่านอนุเคราะห์ เจลล้างมือในแต่ละตึกที่ใช้สอบ
3. ครู โรงเรียนสตรีศรีน่าน และครูที่เป็นกรรมการคุมสอบจาก โรงเรียนอื่นๆ ให้ช่วยแจ้ง นักเรียนในโรงเรียน ที่มาสอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย และถ้ามีเจลล้างมือมาด้วยจะดีมาก
4.ห้องน้ำ ครู นักเรียนทุกจุด มีสบู่ล้างมือ แจ้งให้ นักเรียนล้างมือบ่อยๆ
5.ครูคุมสอบ ดูแล สอบถาม นักเรียนถ้าไม่สบาย ให้แจ้งกองกลาง เพราะสนามสอบได้จัดห้องสอบสำรองไว้
6. แจ้ง นร.มาสนามสอบ โดยเผื่อเวลาในการคัดกรองด้วย
กลุ่มบริหารวิชาการ รร.สตรีศรีน่าน บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน