“ตม.ประจวบฯผนึกกำลัง ตชด.-ฉก. จงอางศึกตรวจเข้มชายแดน สกัดลอบหนีเข้าเมือง!!

0
73

“ตม.ประจวบฯผนึกกำลัง ตชด.-ฉก. จงอางศึกตรวจเข้มชายแดน สกัดลอบหนีเข้าเมือง!!

เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สุทธิพงษ์ พุทธิพงษ์ ผกก.ตม. จว.ประจวบคีรีขันธ์ , พ.ต.ท.เด่นชาย เจริญยุทธ รอง ผกก.ตม.จว. ประจวบคีรีขันธ์ และ พ.ต.ต.สันติ อ่อนน้อม สว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่ ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ นำโดยร.ต.อ.ประสิทธิ์ พวงบานชื่น รอง สว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ , ด.ต.ทวิทย์ ทิพย์แสง และ ด.ต.สมพงษ์ กองวงศ์ ผบ.หมู่ ตม. จว.ประจวบคีรีขันธ์ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงชายแดน ประกอบด้วย ฉก.จงอางศึก และ ตชด.146 ตรวจพื้นที่ชายแดน เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย , ลักลอบนำสัตว์ป่า หรือสิ่งของผิดกฎหมายมาจำหน่าย โดยไม่พบการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

พ.ต.อ.สุทธิพงษ์ พุทธิพงษ์ ผกก.ตม. จว.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผบช.สตม.) ที่ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด สตม.ดำเนินการออกระดมกวาดล้างอาชญากรรมประเภทต่างๆในแต่ละพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงการสืบสวนหาข่าวคนต่างด้าวที่มี

พฤติการณ์หลบหนีเข้าเมือง , การอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด , การกระทำผิดตามมาตรา 37 และ 38 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 , การกระทำความผิดที่มีโทษทางอาญา , ผู้ที่มีหมายจับศาลไทยหรือหมายจับต่างประเทศ หากประชาชนพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิด แจ้งได้ที่สายด่วน 1178 หรือที่ www.immigration.go.th หรือที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ทันทีทุกจุด!!

#ขอขอบคุณ พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง โฆษก สตม./รอง ผบก.ตม.1 เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวสาร!!

###############################