a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ซีพีเอฟ จับมือภาครัฐ-ชุมชนสานต่อ เพิ่มพื้นที่สีเขียวป่าต้นน้ำ โครงการ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง

นายดวงมนู ลีลาวณิชย์ รองประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง นำจิตอาสาซีพีเอฟ ชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ รวมกว่า 300 คน ซ่อมฝายชะลอน้ำในพื้นที่ป่าเขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เพื่อเตรียมกักเก็บน้ำ เติมความชุ่มชื้้นให้ดินและผืนป่าก่อนเข้าสู่ฤดูฝน เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จิตอาสาซีพีเอฟร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามและรักษาพื้นที่ป่าภายใต้โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง ซึ่งปีนี้เข้าสู่ปีที่5 แล้ว ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศได้ 5,971ไร่ เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้นแบบการปลูกป่าด้วยรูปแบบย่นระยะเวลาการปลูก โดยซีพีเอฟมุ่งมั่นขยายผลโครงการสู่ระยะที่2 ปี2564-2568ต่อไป/