“กอ.รมน.จว.ขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาประจำเดือน ก.พ. 63!!

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา16.30 น.โดยมีร.ท.ธนกร ก๋งหลัก ชรก.กอ.รมน.จังหวัด ข.ก.,นายณช​พัฒน์​ ไกรศรี​วรรธนะ​ เจ้า​หน้าที่​ปฎิบัติการ​ด้านการ​ข่าว​กอ.รมน.จังหวัด​ขอนแก่น​ เป็นผู้แทนหน่วย ร่วมบูรณาการกับพาณิชย์ จังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การลงพื้นที่ตรวจป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาประจำเดือน ก.พ. 63 โดยปฏิบัติ ตามนโยบายการแก้ใขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาฯ ณ ตลาดต้นตาล ขอนแก่น

ผลการปฏิบัติ ไม่พบผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมแนะนำสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับกฎหมายโดยเคร่งครัดได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการเป็นอย่างดี​ิ!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

################################