ขณะนี้มีข่าวลือเรื่องการติดเชื้อ Covid 19 ใน รพ ศิริราช ข้อเท็จจริงในปัจจุบันคือ เข้าข่ายสังเกตอาการค่ะ

0
25

ขณะนี้มีข่าวลือเรื่องการติดเชื้อ Covid 19 ใน รพ ศิริราช
ข้อเท็จจริงในปัจจุบันคือ
เข้าข่ายสังเกตอาการค่ะ