เชิญสาวงามร่วมประกวดมิสแกรนด์นนทบุรี 2020
จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี จัดการประกวดมิสแกรนด์นนทบุรี 2020 ชิงมงกุฎ ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล ที่เป็นเอกลักษณะเฉพาะนนทบุรี เพื่อเป็นตัวแทนไปประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2020 (Miss Grand Thailand 2020) ซึ่งจะเปิดรับสมัครสาวงามอายุระหว่าง 17 – 27 ปี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2563 โดยสมัครได้ที่เพจ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี , http://nonlocal.go.th , boontarik_h@yahoo.com ซึ่งผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ : มีภูมิลำเนา / ศึกษา / พักอาศัย / ทำงาน อยู่ในจังหวัดนนทบุรี / มีอายุ 17 – 25 ปี / ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. / การศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฯลฯ คัดเลือกรอบแรก วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนนทบุรี ชั้น 5 เทศบาลนนทบุรี และประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 ณ อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี