จ.พะเยา แก๊งมอดไม้สุดเลวทำลายต้นไม้ใหญ่ เจ้าหน้าที่บุกขึ้นเขาพบต้นประดู่ใหญ่ขนาดใหญ่ถูกโค่นแต่แก้งมอดไม้ไหวตัวหนีทัน

สืบเนื่องจาก นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ได้เข้าทำการลาดตระเวนเพื่อสืบหาข่าว และป้องกันปราบปราม กลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ไม้ชิงชัน ประดู่ มะค่าโมง ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ท้องที่ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา
ต่อมา เจ้าหน้าที่ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปรามนำโดย นายสมศักดิ์ ภู่เพ็ชร์ ผอ.ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม หัวหน้าสำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่3 (ภาคเหนือ) หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 หัวหน้าหน่วยปฎิบัติการพิเศษที่ 5 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนางได้เข้าไปลาดตระเวนตรวจสอบบริเวณดอยผาบ้านแล้ง อยู่ในเขตท้องที่บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ตามที่ได้สืบทราบว่ามีการเข้าไปลักลอบตัดไม้และแปรรูปเป็นไม้แผ่น บริเวณดังกล่าว จึงได้นำกำลังเข้าลาดตระเวนตรวจสอบไปตามเส้นทางในป่าข้ามวันข้ามคืน โดยเจ้าหน้าที่ใช้การเดินเท้า ลัดเลาะไปตามลำห้วย และภูเขาสูงชัน เจ้าหน้าที่จึงได้พบจุดที่มีการลักลอบตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ 8 คนโอบถูกแปรรูปจำนวน 12 แผ่น มีขนาด กว้าง25 นิ้ว หนา 2 นิ้ว ยาว 2 เมตร พร้อมทั้งตรวจยึดรถจักรยานยนต์และ ล้อเข็นที่ถูกดัดแปลงพิเศษเพื่อใช้บรรทุกไม้แผ่นลำเลียงลงจากยอดเขา จำนวน 5 คัน ที่ถูกซุกซ่อน อยู่ตามพงหญ้าและพุ่มไม้ ข้างเส้นทางเข้าป่า คณะเจ้าหน้าที่ได้ทำการลาดตระเวนต่อจนถึงจุดที่มีการลักลอบตัดไม้ พบมีการแปรรูปไม้มะค่าโมง และไม้ประดู่ โดยใช้เลื่อยโซ่ยนต์ ทำการแปรรูปไม้จำนวน 8 จุด ซึ่งมีร่องรอยการตัดไม้ขนาดใหญ่ไปหลายสิบต้น และ มีร่องรอยการลำเลียงไม้ลงไปจากเขาแล้วบางส่วน
จากการตรวจสอบรอบๆบริเวณไม่พบตัวผู้กระทำผิด แต่พบเพิงพักของกลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้ คาดว่าไม่น้อยกว่าสิบคน ซึ่งมีอุปกรณ์การประกอบอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องนอนซุกซ่อนอยู่ตามพงหญ้ารอบๆบริเวณเพิงพัก และพบปลอกกระสุนปืนลูกซอง ตกอยู่แถวเพิงพักคาดว่านำมาใช้ในการล่าสัตว์ คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดไม้แปรรูปพร้อมอุปกรณ์การกระทำผิดเพื่อดำเนินคดี นำส่งพนักงานสอบสวนสภ.ปง จังหวัดพะเยา เพื่อสืบสวนหาผู้กระทำความผิด ต่อไป