แถลงข่าวผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค 6

0
54

แถลงข่าวผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค 6

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น.
ณ ตำรวจภูธรภาค 6
ตามนโยบายรัฐบาล ได้มุ่งเน้นให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ให้มีประสิทธิภาพ ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และพลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รับผิดชอบงานด้านสืบสวนสอบสวน) ได้สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัด ดำเนินการการขับเคลื่อนการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาวุธปืนตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องจากมีการประกาศซื้อขายอาวุธปืนทางสื่อออนไลน์ ทำให้มีการลักลอบซื้อขายอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายได้โดยง่าย ซึ่งใช้ในการก่อเหตุอาชญากรรมร้ายแรง เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและการก่อความไม่สงบเรียบร้อยในสังคม
โดยให้ทุกหน่วยในสังกัดระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในพื้นที่รับผิดชอบระหว่างวันที่ 1 – 24 ก.พ.63 (รวม 24 วัน) มุ่งเน้นในความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน อาวุธสงครามและวัตถุระเบิด มือปืนรับจ้าง ผู้มีอิทธิพล ที่กระทำผิดกฎหมาย คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ หมายจับคดีค้างเก่า โดยเฉพาะผู้มีพฤติการณ์หรือความประพฤติไม่เรียบร้อย และหรือมีประวัติเคยมีหรือใช้อาวุธปืน อาวุธสงคราม วัตถุระเบิด คดียาเสพติด อบายมุขทุกประเภท สิ่งของผิดกฎหมาย และทำการระดมกวาดล้างอาวุธปืนจากกลุ่มเป้าหมายตามที่ได้รับการประสานข้อมูลโดยตรงจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ดังนั้น พลตำรวจโท อภิชาติ ศิริสิทธิ์ ผู้บัญชาตำรวจภูธรภาค 6 จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัด ระดมกวาดล้างอาชญากรรมในระหว่างวันที่ 1 – 24 ก.พ.63 รวม 24 วัน ได้กำหนดให้มีการแถลงข่าว ในวันจันทร์ที่ 24 ก.พ.63 เวลา 15.00 น. ณ ตำรวจภูธรภาค 6
ผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรม พอสรุปได้ดังนี้
จับกุมผู้กระทำความผิด 212 ราย/ผู้ต้องหา 209 คน
ตรวจยึดของกลาง อาวุธปืน จำนวน 227 กระบอก
– ของกลางอาวุธปืนสั้น 83 กระบอก , อาวุธปืนยาว 144 กระบอก
เป้าหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จับกุมได้จำนวน 10 ราย/ผู้ต้องหา 10 คน
– ของอาวุธปืนสั้น 12 กระบอก , อาวุธปืนยาว 3 กระบอก
เป้าหมายหน่วย จับกุมได้จำนวน 202 ราย/ผู้ต้องหา 199 คน
– ของกลางอาวุธปืนสั้น 71 กระบอก , อาวุธปืนยาว 141 กระบอก ปรีชา นุตจรัส รายงาน