🤍❤ร่วมสร้างประวัติศาสตร์วันอยุธยาวิทยาลัย🐯ใส่เสื้อ อ.ย.ว. ๑๑๕ คาราบาว ทั้งงาน🤍❤🐯🐯🐯เสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 วันอยุธยาวิทยาลัย ขอเชิญชาวชาติเสือทุกท่านร่วมงานและใส่เสื้อ อ.ย.ว.๑๑๕ คาราบาว ทั้งงาน🐯🐯🐯🐯🐯แล้วพบกันครับพี่น้อง อย่าลืม