“กนกวรรณ” รมช.ศธ. จัดทัพ ใจถึงใจ ปิดฉากกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่ 5 อย่างยิ่งใหญ่!!

0
38
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กนกวรรณ” รมช.ศธ. จัดทัพ ใจถึงใจ ปิดฉากกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่ 5 อย่างยิ่งใหญ่!!

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 63 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปิดการแข่งขัน กศน. เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

ดร.กนกวรรณ กล่าวในพิธีปิดการแข่งขัน กศน. เกมส์ ครั้งที่ 5 ว่า ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ภาคีเครือข่ายทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ตลอดจนบุคลากร กศน. ทั้งผู้บริหาร ครู นักศึกษาทุกคน ที่ให้การสนับสนุนส่งเสริม จนทำให้งานสำเร็จอย่างสมบูรณ์

อยากขอแสดงความชื่นชมในความมุ่งมั่น ความตั้งใจของคณะผู้บริหารข้าราชการ กศน. อีกครั้ง ที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดการแข่งขันกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่ 5 ในครั้งนี้ สำเร็จอย่างสมบูรณ์ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักกีฬาทุกท่านที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ และขอชื่นชมกับความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาของทุกๆท่าน ในการแข่งขันกีฬาที่สำคัญการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมต่างๆ ยังช่วยเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัด กศน.ซึ่งจะนำไปสู่ความสมัครสมาน  สามัคคี และร่วมแรงร่วมใจกัน ประโยชน์ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะและการช่วยเหลือร่วมมือกัน เพื่อก้าวไปสู่จุดหมายที่ต้องการ รวมทั้งจะเป็นผลดีแก่นักศึกษาโดยตรง ที่ได้รับการฝึกกายและจิตใจให้เป็นผู้ที่มีพลานามัยที่แข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา กล้าหาญ อดทน รู้ แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย สร้างพลังรัก พลังสามัคคี มีสปิริต มิตรภาพ สิ่งเหล่านี้จะช่วยหล่อหลอมให้นักศึกษาทุกคนเป็นคนดีของครอบครัวและสังคมซึ่งจะเป็นผลดีต่อประเทศชาติในอนาคตต่อไป ดร.กนกวรรณ กล่าว

ทั้งนี้ก่อนเข้าสู่พิธีปิดการแข่งขัน ฯ ดร.กนกวรรณ ได้ร่วมขึ้นเชียร์ ให้กำลังใจนักกีฬาในการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่าง ทีมผู้บริหาร ข้าราชการ กศน.และ ทีมผู้บริหารและเจ้่หน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลังจากนั้น รมช.ศธ.ได้ลงสนามแข่งขันชักเย่อร่วมกับผู้บริหาร และบุคลากร กศน. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีอีกด้วย

และในช่วงท้ายของการแสดงพิธีปิดงาน ดร.กนกวรรณ รมช.ศธ.ได้ให้เกียรติโชว์เพลงร่วมกับ หรั่ง ร็อคเคสตร้า ศิลปินฮาร์ดร็อคชื่อดังซึ่งเป็นศิษย์เก่า กศน.ในเพลง สามัคคีชุมนุม และโชว์พิเศษในเพลง “คิดถึง” สร้างสีสัน และความประทับใจ แสดงถึงความเป็นหนึ่งของกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่ 5 อย่างยิ่งใหญ่ โดยการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ครั้งต่อไป ในปี2564 จะจัดขึ้นในจังหวัดของภาคกลางต่อไป

ข่าว : เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ กรรณิกา พันธ์คลอง
ภาพ : ปราณี บุญรัตน์ ณัฐวุฒิ วากะดวน

###############################