ข่าว –  “วีระศักดิ์” เพิ่มขีด ‘ไทยแลนด์ริเวียร่า’ หนุนท่องเที่ยว 4 จังหวัด ภาคใต้ตอนต้น

วันที่ 20 พ.ค.61 นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายในการพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (The Royal Coast) หรือ ไทยแลนด์ริเวียร่า (Thailand Riviera) โดยมีนางอรสา อาวุธคม ผอ. ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์,นายศุรอัฐ ณรงค์ฤทธิ์ ประธานหอการค้าประจวบคีรีขันธ์,นายอุดมสุข นิ่มเซียน นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,นางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานการท่องเที่ยวและกีฬาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร และเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายวีระศักดิ์กล่าวว่า ครม.รับทราบตามที่กระทรวงท่องเที่ยวฯเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนภายใต้ยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตกในปี 2562 รวม 45 โครงการ ใช้งบประมาณ 170 ล้านบาท โดยสำนักงบประมาณได้สั่งให้ไปไล่เลียงโครงการและการใช้เงินเพื่อมาเสนอครม. อีกครั้ง สำหรับไทยแลนด์ริเวียร่า 4-5 จังหวัดของไทยนั้นมีความยาวมากกว่าความกว้างแนวคิดในการพัฒนาที่ได้นำมาเสนอต่อภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงท้องถิ่นได้คิดต่อระบบการท่องเที่ยวที่ทุกคนจะได้เห็นมี 5 เส้นทาง ได้แก่ เส้นเทือกเขาตระนาวศรี เส้นถนนเพชรเกษม เส้นทางการรถไฟ เส้นทางแนวชายหาด และเส้นทางนํ้า 3 ไมล์ทะเล ควรมีการปรับปรุงหรือเข้าไปเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดให้ทุกคนที่มาท่องเที่ยวได้มีภาพจำในเรื่องของความสะดวกในการเดินทาง ห้องนํ้าสะอาดและสิ่งที่สำคัญคือเรื่องนํ้า เมืองท่องเที่ยวถ้านํ้าดีอะไรก็ดี และตลอดเส้นทางการเดินทางในแต่ละจังหวัดให้นักท่องเที่ยวมีของกิน ของดี ของเด่น ได้ชมตลอดเส้นทาง สำหรับยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวตะวันตกจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวในพื้นที่นี้ ประกอบด้วย จ.เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง ให้เป็นการท่องเที่ยวพักผ่อนเพื่อสุขภาพชั้นนำของโลก ลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวเชิงชุมชนมากขึ้นจากเดิมที่จะเที่ยวแต่ชายทะเล โดยจะเป็นการเชื่อมแหล่งท่องเที่ยว 5 แหล่งคือ แหล่งเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ แหล่งสำราญตะนาวศรี เน้นท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งเพชรคีรีบุรีสุข เน้นท่องเที่ยวครอบครัว แหล่งชื่นสุขวารี เน้นสุขภาพบำบัด และ แหล่งสมุทรนิเวศน์ เน้นแหล่งธรรมชาติ

ด้านนางอรสากล่าวว่าขณะนี้สายการบินแอร์เอเชียได้มาเปิดเส้นทางหัวหิน-กัวลาลัมเปอร์ ถือเป็นโอกาสที่ดีของ จ.ประจวบและจังหวัดข้างเคียง แต่สิ่งที่ขาดคือเรื่องของรถโดยสารสาธารณะที่ไม่เพียงพอนักท่องเที่ยวอาจจะยังไม่ได้รับความสะดวกจากสนามบินไปยังสถานที่ต่างๆหรือพื้นที่ข้างเคียง นอกจากนี้ยังมีเรื่องถนนหนทางและฟุตบาทที่จะต้องได้รับการดูแล ในส่วนของ ททท.อยากจะฝากถึงเรื่องห้องนํ้าในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆให้มีความสะดวกและเพียงพอต่อนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายัง จ.ประจวบฯ.

อุดมศักดิ์ หัวหิน/ประจวบฯ