จ.พะเยา ค่าหมอกควัน 2.5 เกินมาตรฐานอันดับ 1 ภาคเหนือ

0
15
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

จ.พะเยา ค่าหมอกควัน 2.5 เกินมาตรฐานอันดับ 1 ภาคเหนือ

สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงมีค่าเกินมาตรต่อเนื่องโดยในวันนี้ค่าหมอกควัน PM 10 แตะที่ 94 ไมโครกรัม PM 10 เท่ากับ 112 ไมโครกรัม และ AQI สูงถึง 204 ไมโครกรัม ซึ่งถือว่าภาวะหมอกควันที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นและเป็นอันดับ 1 ภาคเหนือ ในวันนี้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

สภาพปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้สภาพอากาศโดยทั่วไปปกคลุมด้วยหมอกควันและส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในเรื่องของอาการแสบตา ระคายเคืองคอ รวมทั้งระบบทางเดินหายใจ ของประชาชนหลังค่าหมอกควันได้เพิ่มค่ามาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดค่าหมอกควันได้เพิ่มสูงขึ้นเกินค่ามาตรฐาน PM 2.5 มีค่า 94 ไมโครกรัมค่า PM 10 เท่ากับ 112 ไมโครกรัม และ AQI สูงถึง 204 ไมโครกรัม ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และอยู่ในขั้นสีแดงซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ขณะที่สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ยังคงพบเห็นได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับบริเวณจังหวัดใกล้เคียงได้เกิดไฟป่า จึงทำให้สภาวะอากาศของพื้นที่จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นพื้นที่แอ่งกระทะปกคลุมด้วยหมอกควันจนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และส่งผลกระทบต่อการต่อสุขภาพ ซึ่งในขณะหลายหน่วยงานได้ประกาศให้หน่วยงานราชการ ประชาชน เฝ้าระวังไฟป่าและการงดการเผาโดยเด็ดขาด เนื่องจากเกรงจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ