“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมูลนิธิพระราหู ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ใน จว.ปข.นำสิ่งของอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือชายชรา ผู้ยากไร้ รายได้น้อย!!

เมื่อวันที่ 17 ก.พ.63 เวลา 14.00 น. โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข.พร้อมด้วย นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางอำนวยนาจ เอียดสกุล หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนฯ/เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. จังหวัด ป.ข.นายไพรโรจน์ มั่งมี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ตำบลห้วยทราย นายพิชิต สันติเมธากุล อดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ /ผู้แทนหจก.เกาะหลักค้าไม้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลห้วยทราย

เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ นายเชย สวัสดิ์เดช อายุ 79 ปี อยู่บ้านเลขที่ 74/2 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้ชรายากไร้ รายได้น้อย สภาพร่างกาย อายุมากไม่มีเรี่ยวแรง พร้อมร่วมกันมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง จาก”มูลนิธิพระราหู โครงการใจถึงใจ”โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ และ เตียงนอนแบบไม้ ที่ได้รับการบริจาคจาก นายสมนึก ปรานนอก ร่วมกับ นายพิชิต สันติเมธากุล  น้ำดื่มจาก ธกส.สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์ น้ำดื่ม จากร้านอาหารมองดู

ซึ่งปัจจุบันนายเชย ได้อาศัยอยู่คนเดียวเป็นครัวเรือนตกเกณฑ์ รายได้จำเป็นพื้นฐาน(จปฐ) ปี2562(ต่ำกว่า 38,000 บาท/คน/ปี) สภาพบ้านไม่คงทน มีรายได้จากเงินผู้สูงอายุ เก็บผักและเก็บมะขามข้างบ้านขาย ซึ่งเป็นการช่วยเหลือตามโครงการ MOU ร่วมกันระหว่างส่วนราชการและภาคเอกชน!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

###############################