เสียงสะท้อนจากชุมชนถึง CPF หลังร่วมฟื้นฟูป่า “เขาพระยาเดินธง”  CPF สานต่อโครงการ ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า 5,971 ไร่ บริเวณเขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

0
129
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

เสียงสะท้อนจากชุมชนถึง CPF หลังร่วมฟื้นฟูป่า “เขาพระยาเดินธง”

CPF สานต่อโครงการ ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า 5,971 ไร่ บริเวณเขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

“รวบ ชัยวัติ ” ผู้ใหญ่บ้านห้วยบง วัย 54 ปี อาศัยอยู่ ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี มานานกว่า 20 ปี และเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเกือบทุกครั้ง เล่าให้ฟังว่า “สภาพป่าแห่งนี้เมื่อ 5 ปีที่แล้ว เป็นป่าที่แห้งแล้งมาก มองไปเห็นแต่โขดหิน เครือเถาวัลย์ และหนามสนิมขึ้นเต็มไปหมด หน้าแล้งก็มีไฟไหม้ป่าตลอด เพราะอากาศร้อนและแห้งมาก ผิดกับสภาพป่าตอนนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปผิดหูผิดตาไปเยอะ ต้นไม้ใหญ่เล็กขึ้นเต็มพื้นที่ แต่หลังจากที่กรมป่าไม้ และ CPF เข้ามาฟื้นฟู ผมได้ระดมชาวบ้านไปช่วยปลูกป่าตลอด ดีใจที่วันนี้เราได้ป่ากลับคืนมาอีกครั้ง ชาวบ้านได้อาศัยผืนป่าเป็นแหล่งอาหาร เข้าไปเก็บเห็ด เก็บหน่อไม้เพื่อนำมาบริโภค ผมก็หวังว่า อีก 10-20 ปีข้างหน้า ถ้าชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษาป่า จะช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้ผืนดิน ฝนตกตามฤดูกาล ต้องขอบคุณจริงๆ”

CPF มุ่งมั่นอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเขาพระยาเดินธง โดยวันศุกร์ที่ 28 ก.พ.นี้ จิตอาสา CP-CPF จะร่วมกันเติมความชุ่มชื้นให้แก่ผืนป่าอย่างยั่งยืน กับกิจกรรมซ่อมฝายชะลอน้ำ ในโครงการ “ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง”