a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

สุขสันต์วันหยุดชดเชยอีกวันหนึ่งคือวันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์2563 ภาพบรรยากาศยามเย็นแสงตะวันลับขอบฟ้าริมแม่น้ำท่าจีนที่โรงแรมสวนสามพรานจ.นครปฐ