เริ่มแล้วงานเกษตรแฟร์ อาหารปลอดภัย เทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2561
เย็นวานนี้ (19 พ.ค.61) จังหวัดพะเยาได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานเกษตรแฟร์ อาหารปลอดภัย เทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2561 ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 19-21พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมริมกว๊านพะเยาโดยมีขบวนรถแห่ลิ้นจี่ของดีของแต่ละอำเภอทั้ง 9 อำเภอ และผู้เข้าประกวดธิดาลิ้นจี่ ประจำปี 2561 ที่ตกแต่งประดับประดาด้วยลิ้นจี่ ได้เคลื่อนขบวนจากบริเวณศาลหลักเมืองไปตามถนนและเข้าสู่บริเวณงาน โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวสนใจร่วมชมเป็นจำนวนมาก
นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ พร้อมกับมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันการประกวดขบวนแห่ลิ้นจี่และของดีทั้ง 9 อำเภอ และการประกวดผลผลิตลิ้นจี่
ทั้งนี้งานเทศกาลลิ้นจี่ฯ เป็นงานที่จัดสืบเนื่องติดต่อกันทุกปีเพื่อช่วยระบายผลผลิตลิ้นจี่ของจังหวัดพะเยาสู่ตลาดโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งจะทำให้เกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง โดยบรรยากาศการซื้อขายลิ้นจี่ภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีบูทจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพดีไม่น้อยกว่า 40 บูท ซึ่งเกษตรกรขายในราคา กิโลกรัมละ 30 -35 บาท หรือ 3และ 4 กิโลกรัม 100 บาท อย่างไรก็ตามปีนี้ทางจังหวัดมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 6,910 ตัน ซึ่งช่วงเวลาที่ลิ้นจี่จะออกมากที่สุด คือช่วงกลางเดือนพฤษภาคม จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม โดยร้อยละ 90 เป็นพันธุ์ฮงฮวย ที่เหลือ10เปอเซ็นเป็นพันธุ์ โอวเฮี๊ยะ ค่อม และจักรพรรดิ
สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดธิดาลิ้นจี่ การประกวดประกอบอาหารแปรรูปจากผลผลิตลิ้นจี่ การจำหน่ายลิ้นจี่ของเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ การจำหน่ายสินค้าโอทอป และตลาดเกษตรกรจังหวัดพะเยา การจัดนิทรรศการของส่วนราชการต่างๆ จังหวัดพะเยาจึงขอเชิญชวนประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมเที่ยวชมงานและเลือกซื้อลิ้นจี่คุณภาพดีของจังหวัดพะเยาได้ในงานเกษตรแฟร์เทศกาลลิ้นจี่และของดี