” จังหวัดมุกดาหาร : ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 “

0
25
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

” จังหวัดมุกดาหาร : ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 “

วันที่ 4 มกราคม 2563 นางสาวณิราวรรณ ปัญสุทธิ์ ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยที่บริเวณภายในอาคารชานชลา และจุดเสี่ยงต่างๆ ของสถานีขนส่งจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดให้มีเจลล้างมือทุกจุดบริการ และให้พนักงานทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยในขณะปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา และได้มีการแจกหน้ากากอนามัย พร้อมให้คำแนะนำวิธีการปฎิบัติตนในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 แก่พนักงานและประชาชนที่มาใช้บริการรถโดยสารเป็นประจำทุกวันด้วย

นอกจากนี้ ที่สถานประกอบการรถแท็กซี่ สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร ยังได้ออกให้คำแนะนำ การป้องกันโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 แก่ผู้ประกอบการและพนักงานขับรถแท็กซี่ พร้อมกำชับให้พนักงานขับรถแท็กซี่สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งในขณะปฏิบัติหน้าที่

ส.ปชส.มุกดาหาร : รายงาน