“กอ.รมน.จังหวัด​ขอนแก่น​ บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนธิกำลัง ออกตรวจร้าน สถานบริการ 9 แห่ง ตามนโยบายจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ !!

0
79

“กอ.รมน.จังหวัด​ขอนแก่น​ บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนธิกำลัง ออกตรวจร้าน สถานบริการ 9 แห่ง ตามนโยบายจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ !!

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. โดยการอำนวยการ​ของนายกองตรีพิชัย วันตา ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอเมือง ขอนแก่น, พ.อ.โชติ​ พื้นชมพู​ หัวหน้าฝ่ายนโยบาย​แผน​และ​การข่าว​ กอ.รมน.จังหวัด​ขอนแก่น​
มอบหมายปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง
สนธิกำลังชุดจัดระเบียบสังคม

ประกอบด้วย กอ.รมน.จังหวัด​ขอนแก่น​ พมจ.ขก.วัฒนธรรมจัวหวัดขอนแก่น สภ.เมืองขอนแก่น สสอ.เมืองขอนแก่น สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาอำเภอเมืองขอนแก่น สถานพินิจฯ และสมาชิก อส.ออกตรวจสถานประกอบการ และสถานบริการ ตามนโยบายจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ประกอบด้วย

1. ร้าน 777 บาร์
2.ร้าน นั่งฟิน
3.ร้าน ปรีชา
4.ร้านสนามเด็กเล่น
5.ร้านบ้านเบียร์
6.ร้าน ยันหว่าง
7.ร้าน จ๊ะโอ๋น
8.ร้านเกมส์ ดีว่า
9..ร้านเกมส์ รีเคว้ส 2
ผลการปฏิบัติ ไม่พบการประทำความผิดกฎหมาย และได้ทำการสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานร้าน เเละผู้มาใช้บริการ จำนวน 34 คน ไม่พบผู้เสพยาเสพติด
ทั้งนี้ได้เน้นย้ำผู้ประกอบการดังนี้
1. มิให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนด
2. มิให้จำหน่ายสุราแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
3. มิให้ปล่อยปละละเลยให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้ามาใช้บริการในสถานที่ของตน
4. มิให้ปล่อยปละละเลยให้มีการมั่วสุมเสพยาเสพติดในสถานที่ของตน
5. มิให้ปล่อยปละละเลยให้มีการกระคสามผิดเกี่ยวกับกฎหมายค้ามนุษย
6. มิให้ปล่อยปละละเลยให้ผู้มาใช้บริการพกพาอาวุธทุกประเภท เข้ามาในสถานประกอบการของตน

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

###############################