290163รองผู้ว่าแถลงข่าวงานบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไทยิ่งใหญ่
จังหวัดอุทัยธานี จัดงานบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 5 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงกิจกรรมศาสนา และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
เมื่อเวลา 17.30น.วันที่ 29 มกราคม 2563 ที่หน้าศาลาการเปรียญวัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี นาย ธนิต วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมกันแถลงข่าว งานบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไทยิ่งใหญ่
การจัดงานบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 5 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงกิจกรรมศาสนา และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ที่มีมากว่าร้อยปี รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ให้คงอยู่สืบไป โดยมี ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น และส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดย งานบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท ประจำปี 2563 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลฯ , พิธีทำขวัญข้าวแม่โพสพ , พิธีทำขวัญนาค , การประกวดขบวนแห่วัฒนธรรมประเพณี และวิถีวัฒนธรรม , การประกวดจัดสำรับคาวหวาน ประเพณีดั้งเดิมของชาวอู่ไท , การแสดงออกด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี “วิถีไทย วิถีธรรม” , การแสดงของนักเรียนในจังหวัดอุทัยธานี , การแสดงความสามารถของเยาวชนในการร้องเพลง , การทอเสื่อกก , การละเล่นพื้นบ้านของชุมชนในพื้นที่ 8 อำเภอ , การแข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ และกีฬาพื้นบ้าน
สำหรับผลรางวัลการประกวดขบวน แห่วัฒนธรรมประเพณีของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอหนองฉาง รวม 17 ขบวน ประจำปี 2562 ที่ผ่านมา ผลรางวัลประเภทการประกวดรถอุปสมบทนาคหมู่ รางวัลชนะเลิส ได้แก่ เทศบาลตำบลหนองฉาง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ เทศบาลตำบลเขาบางแกรก รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ อำเภอเมืองอุทัยธานี ส่วนผลรางวัลประเภทการประกวดขบวนแห่วัฒนธรรมประเพณี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เทศบาลตำบลเขาบางแกรก รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ เทศบาลตำบลหนองฉาง และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ อำเภอเมืองอุทัยธานี ดังกล่าว
/////////////////
นายพชร พัสกุล สมาคมผู้สื่อข่าวอุทัยธานี