a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“บก.จร.ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายรัฐบาล ในการรณรงค์ และ ประชา สัมพันธ์การป้องกันมลพิษฝุ่นละออง PM 2.5 !!

วันนี้ เวลา17.00 น.พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น.(น.6)พร้อมด้วยพล.ต.ต.คมศักดิ์ สุมังเกษตร ผบก. จร.(จ.1),พ.ต.อ.วันชัย อยู่แสง รอง ผบก.จร.,พ.ต.อ.ภพธร จิตต์หมั่น รอง ผบก.จร., พ.ต.อ.สืบสด สิงหเสนี ผกก.ฝอ.บก.จร.,ผกก.ในสังกัด บก.จร. เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ และจิตอาสา

ร่วมกันปฏิบัติภารกิจตามนโยบายรัฐบาล ในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันมลพิษฝุ่นละออง PM 2.5 แก่พี่น้องประชาชน พร้อมทั้งแจกหน้ากากป้องกันมลพิษฝุ่นละอองดังกล่าว ณ สถานีขนส่งหมอชิต 2

#กองกำกับการฝ่ายอำนวยการ บก.จร!!

################################