“นอภ.เก้าเลี้ยว เร่งติดตามการรณรงค์การงดเผาอ้อยก่อนตัดส่งโรงงานเพื่อลดปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ PM2.5!!

วันนี้(29 ม.ค.63)เวลา 16.30 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้ออกตรวจตราท้องที่ เพื่อติดตามการรณรงค์การงดเผาอ้อยก่อนตัดส่งโรงงานในพื้นที่ตำบลหัวดง ตำบลเก้าเลี้ยว เนื่องจากพื้นที่นครสวรรค์ประสบปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ(pm 2.5 ไมโครกรัม) มากจนจะมีผลกระทบและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประกอบกับจะทำให้เกิดจุดความร้อน(hot spot ) ในอากาศของพื้นที่เก้าเลี้ยวมีหลายจุด

จากการติดตามได้พบว่าชาวบ้านเกษตรกรเริ่มเข้าใจและให้ความร่วมมือ ด้วยการตัดอ้อยสดด้วยมือ ใช้การสางใบออกก่อนตัด หรือบางเจ้าที่มีพื้นที่ปลูกจำนวนมาก และสภาพเป็นพื้นเรียบก็ใช้รถตัดในไร่เลย ซึ่งอำเภอเก้าเลี้ยว จะได้ติดตามดูแล เสนอแนะให้ถูกต้องเหมาะสมไปเรื่อยๆจนกว่าโรงงานอ้อยจะปิดหีบอ้อยในฤดูกาลนี้ ต่อไป!!

###############################