“ประชาชนต้องมาก่อน นอภ.เก้าเลี้ยว ลงพื้นที่ติดตามการขุดลอกคลองระบายน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง !!

วันนี้(29 ม.ค.63)เวลา15.30 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้ออกตรวจตราท้องที่ เพื่อติดตามการขุดลอกคลองระบายน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยใช้งบประมาณจากงบบูรณาการการของที่ทำการปกครองอำเภอ ตามสัดส่วนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ซึ่งความยาว 2 กม.ขณะนี้ขุดลอกได้แล้วประมาณ 500 เมตร โครงการนี้ถูกใจชาวบ้านมากที่ขุดลอกคลองเก่าธรรมชาติ ไม่เคยมีการขุดลอกมาก่อนเลย อีกทั้งยังเอาต้นไม้วัชพืชที่ขึ้นปกคลุมสองฝั่งคลอง ให้โล่งเตียน สะอาดตา ได้ ณ คลองท่าวัว ม.4 ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว !!

#ประชาสัมพันธ์อำเภอเก้าเลี้ยว!!

################################