หนองคาย คุมเข้มเฝ้าระวังบุคคลเข้าประเทศป้องกันไวรัสโคโรนา ระบาดโดยเฉพราะหากพบเป็นชาวจีนที่มาจากเมืองอู่ฮั่น ให้ส่งตัวต่อเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เพื่อทำการคัดกรองและซักประวัติ แล้วรายงานการปฏิบัติงานไปยังกรมควบคุมโรคต่อทุกวัน
บรรยากาศที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 อำเภอเมืองหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ศุลกากรหนองคาย และตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ได้บูรณาการตรวจติดตามมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องตรวจจับอุณหภูมิร่างกายมาประจำไว้ที่ด่านฯ พร้อมทำการคัดกรองก่อนเดินทางเข้าประเทศ
โดยนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังในกรณีที่มีการพบการระบาดของโรคที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน และได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียด หากพบว่ามีบุคคลที่ต้องสงสัยเข้าข่ายติดเชื้อให้รีบแจ้งให้ทราบทันทีเพื่อดำเนินการส่งตัวเข้าทำการตรวจพิสูจน์โรค โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาวแห่งนี้อย่างเข้มงวด หากพบเป็นชาวจีนที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่นให้ส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทำการคัดกรองและซักประวัติ แล้วรายงานการปฏิบัติงานไปยังกรมควบคุมโรคติดต่อ