นายอำเภอนักพัฒนา นำทีมออกทำบัตรให้ผู้ป่วยติดเตียงเขตอำเภอนครสวรรค์
วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.
ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางวิยดา พลับน้อย แม่บ้านมหาดไทย และนายสุมิตร เกตะสิทธิ์ ปลัดอำเภอเมืองนครสวรรค์ นำทีมจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนออกไปบริการจัดทำบัตรให้กับ ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ พื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นายณัฏฐพงศ์ เปรมเกิด (ผู้ป่วยติดเตียง) อายุ 85 ปี หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลิง
2.นางสาวลำใย โพธิ์กลิ่น (คนพิการ) อายุ 60 ปี หมู่ที่ 11 ตำบลพระนอน