“กอ.รมน.กทม.บูรณาการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ปัญหามลพิษฝุ่นPM2.5!!

โดย พ.อ.วิโรจน์ หนองบัวล่าง รอง ผอ.รมน.กทม.(ท) มีคำสั่งให้ตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ฝุ่นPM2.5 ณ ชั้น3 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นศูนย์ประสานการทำงาน บูรณาการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ปัญหามลพิษฝุ่นPM2.5 ตามมาตรการเร่งด่วน 5 ข้อ ของแม่ทัพภาคที่ 1

โดยมี เจ้าหน้าที่, มวลชน กอ.รมน. กทม., บชน., กทม., กรมควบคุมมลพิษ, กรมการขนส่งทางบก, สำนักอนามัย ตั้งจุดตรวจวัดค่าควันดำรถยนต์ 33 จุด ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 23 – 31 ม.ค. 63 และดำเนินการตามมาตรการอื่นๆเข่น การนำมวลชน และจิตอาสาลงพื้นที่ทำความสะอาดพื้นผิวการจราจร, การออกให้ข้อมูลและขอความร่วมมือโรงงานอุตสาหกรรมลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง PM 2.5 แจกหน้ากากอนามัย และรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯช่วยกันลดมลพิษทางอากาศ!!

#ทีมงานประชาสัมพันธ์กอ.รมน.กทม.!!

################################