“ห้ามพลาด!!กับนาทีประวัติศาสตร์
ครั้งแรกของประเทศไทย!!

ในวันที่ 28 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา13.00 น.เป็นไป

ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข

และประชุมเชิงวิชาการเรื่องหลักสูตร
“กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้ยาอย่างชาญฉลาด”

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข!!

################################