“ตม.จว.เชียงใหม่ จัดโครงการอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่!!

0
64

“ตม.จว.เชียงใหม่ จัดโครงการอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่!!

ว่าที่ พ.ต.อ.ปกกิจ คล้ายเพ็ชร ผกก. ตม.จว. เชียงใหม่ บก.ตม.5 จัดโครง การอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 100 คน เพื่ออบรมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารการขออยู่ต่อของคุณครูและนักเรียนในสถานศึกษาต่างๆเพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันตามคำสั่งของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและอำนวยความสะดวกชี้แจงการให้บริการของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่

ทางด้าน ว่าที่พ.ต.อ. ปกกิจ คล้ายเพ็ชร ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่าการปฏิบัติงานดังกล่าว จะไปตามนโยบายและสั่งการของ พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งให้ตรวจคนเข้าเมืองมีการพัฒนาการทำงานในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้งานของตำรวจตรวจคนเข้าเมือง มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการดูแลและบริการประชาชน ทั้งในด้านของงานสืบสวนปราบปรามต่างชาติที่กระทำความผิด และงานขออยู่ต่อและวีซ่า ในการอยู่ในราชอาณาจักรไทย โดยจะเป็นการคัดกรองชาวต่างชาติที่ดีดี และมีประโยชน์ต่อประเทศไทยให้ อยู่ในประเทศได้อย่างมีความสุขและเกิดประโยชน์ ต่อสังคมไทยและ ตรวจสอบชาวต่างชาติที่อยู่อย่างไม่ถูกต้อง แล้วเข้ามาก่อปัญหาในประเทศไทยให้หมดไปจากเขตพื้นที่รับผิดชอบหรือประเทศไทย โดยหากประชาชนผู้ใดมีเบาะแสหรือต้องการแจ้งข่าวเกี่ยวกับต่างชาติที่กระทำความผิดหรือต้องการติดต่อเกี่ยวกับภารกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องของ สตม.เช่น การขอต่อวีซ่า การขออยู่ต่อ ในราชอาณาจักรไทยประเภทต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทันที พ.ต.อ.ปกกิจ กล่าวทิ้งท้ายในที่สุด!!

#ขอขอบคุณพ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง โฆษก สตม./รอง ผบก.ตม.1 เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวสาร!!

###############################