จ.พิษณุโลก เปิดงานตลาดโอทอป 800 ปี นวัตวิถีของดีสุโขทัย คนภาคเหนือตอนล่างแห่ช็อปวันแรกกว่าล้านบาท

วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ที่เซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงาน ตลาด OTOP 800 ปี นวัตวิถีของดีสุโขทัย ซึ่งเป็นการเปิดงานที่ยิ่งใหญ่โดยจำลองวิถีชีวิตชาวกรุงสุโขทัยในที่รุ่งเรืองในอดีตมาไว้ในภายในเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่สุดในเขตภาคเหนือตอนล่าง เพื่อความสะดวกในการให้ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นของชาว จ.สุโขทัย ได้อย่างสะดวก โดยหลังจากเปิดทำการขายเมื่อวานเป็นวันแรก ปรากฏว่ามียอดประชาชนมาซื้อสินค้าจำนวนมากมากกว่า 1 ล้านบาท คาดว่ายอดขายที่ตั้งไว้ 5 ล้านบาทคงเป็นไปตามเป้าหมายอย่างแน่นอน

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า ทางจังหวัดสุโขทัยได้สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทรัพยากรและภูมิปัญญาในพื้นถิ่น อีกทั้งยังต้องการให้คนทั่วไปได้เห็นว่าจังหวัดสุโขทัยนั้นมีโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึง ความงามของฝีมือ ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นเสน่ห์และยังคงลักษณะวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภาษาถิ่นและประเพณีพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดดเด่นงดงามไม่แพ้จังหวัดใด จึงจัดงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจรากฐานให้มีความเข้มแข็งสามารถเข้าสู่การแข่งขันทางการตลาดภายนอกได้

งาน “ตลาด OTOP 800 ปีนวัตวิถีของดีสุโขทัย” เป็นการจัดงานที่มีความพิเศษเป็นครั้งแรกที่ทางจังหวัดได้จัดงานขึ้นในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคได้เข้าถึงการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้า จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการโดยตรง อีกทั้งยังได้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคต โดยคาดหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาทในช่วงจัดงาน 3 วัน

สำหรับสินค้าเด่นที่ประชาชนให้ความสนใจเลือกซื้อมากที่สุด คือ ผ้าซิ่นตีนจกไทยพวน-หาดเสี้ยว ผ้าหมักเครื่องประดับเงิน -เครื่องประดับทองลายโบราณ ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย ข้าวเปิ๊บ หรือก๋วยเตี๋ยวพระร่วง มีลูกค้ามายืนรอต่อคิวซื้อไม่ขาดสาย นับว่าการจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการของ จ.สุโขทัยได้อย่างมากอย่างไรก็ตาม ประชาชนที่มาจับจ่ายสินค้าภายในงานครบ 500 บาทจะได้รับคูปองชิงโชค เพื่อลุ้นรับโชคสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท วันละ 1 รางวัล ด้วย ปรีชา นุตจรัส ราย งาน