📢📢📢📢📢🎷🙏🙏🙏🙏🙏📢 📢 🙏🙏🙏 ขอเชิญร่วม “งานเสริมบุญพุทธาภิเษก”หลวงปู่หิน” วันที่(8กุมภาพันธ์2563) เวลา 19.00 น. ลงทะเบียนบวชชีพรามณ์

ณ.วัดป่าโนนรัง บ้านโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🔔