®สืบสาน มรดก/ฮีต12!! ครอง14!!® วิถีชาวนาอิสาน.. ร้อยเอ็ดอำเภอธวัชบุรี จัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ หรือบุญคูณลาน ประจำปี 2563

0
64

®สืบสาน มรดก/ฮีต12!! ครอง14!!® วิถีชาวนาอิสาน.. ร้อยเอ็ด💥💥อำเภอธวัชบุรี จัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ หรือบุญคูณลาน ประจำปี 2563 💥

®สืบสาน มรดก/ฮีต12!! ครอง14!!® วิถีชาวนาอิสาน.. ร้อยเอ็ด💥💥อำเภอธวัชบุรี จัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ หรือบุญคูณลาน …

Sriprai Sri Toontamさんの投稿 2020年1月17日金曜日

 

®สืบสาน มรดก/ฮีต12!! ครอง14!!® วิถีชาวนาอิสาน.. ร้อยเอ็ด💥💥อำเภอธวัชบุรี จัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ หรือบุญคูณลาน …

Sriprai Sri Toontamさんの投稿 2020年1月17日金曜日

วันศุกร์ที่(16 มกราคม 2563) เวลา 09.00 น.นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอธวัชบุรี” ประจำปี 2563 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี โดยมีนายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอธวัชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน และประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก💥นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอธวัชบุรี กล่าวว่า “บุญกุ้มข้าวใหญ่” หรือบุญคูณลาน เป็นบุญประเพณีของชาวอีสาน ที่แสดงให้เห็นจิตวิญญาณของชุมชน ที่ดำรงอยู่ด้วยวิถีเกษตรกรรมมาช้านาน ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน ด้วยสำนึกในบุญคุณของข้าวที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนทุกคน โดยมีการทำพิธีพราหมณ์บายศรีสู่ขวัญข้าวทุกปี เพราะชาวอีสานเชื่อกันว่าพระแม่โพสพมีอำนาจที่จะสามารถดลบันดาลให้ข้าวเจริญงอกงาม นำความอุดมสมบูรณ์

®สืบสาน มรดก/ฮีต12!! ครอง14!!® วิถีชาวนาอิสาน.. ร้อยเอ็ด💥💥อำเภอธวัชบุรี จัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ หรือบุญคูณลาน …

Sriprai Sri Toontamさんの投稿 2020年1月17日金曜日

ให้ชาวนาที่บูชาเทวีแห่งข้าว ในสมัยต่อมานิยมทำกันเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว โดยนำข้าวมากองไว้กลางลานนวด แล้วทำพิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว หรือเมื่อนวดข้าวเสร็จจะได้ข้าวเปลือกกองใหญ่กลางลานนวด ชาวอีสานเรียกกองข้าวเปลือกใหญ่ว่า กุ้มข้าวใหญ่ และจะทำพิธีพราหมณ์ตามประเพณีปฏิบัติของบรรพชนเรียกว่า “พิธีรับขวัญข้าว” เพราะถือคติความเชื่อว่า ขณะที่เราทำนาเกี่ยวข้าวและนวดข้าว เราใช้เท้าเหยียบย่ำข้าว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องร่วมทำพิธีบูชาพระแม่โพสพเพื่อขอขมาจะได้เป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวให้มีแต่ความผาสุก อำเภอธวัชบุรี จึงได้จัดให้มีงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2563 ขึ้นในระหว่างวันที่ 15 -16 มกราคม พ.ศ. 2563 เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอธวัชบุรี โดยในการจัดงานจัดให้มีกิจกรรม ดังต่อไปนี้💥💥กิจกรรมประกอบด้วย การจัดแสดงสินค้า OTOP การจัดประกวดการทำพานบายศรี การประกวดแข่งขันกองข้าวใหญ่ การประกวดเถียงนา การประกวดแข่งขันตำส้มตำลีลาเพื่อสุขภาพ การประกวดร้องเพลงเยาวชน ประชาชนทั่วไปพร้อมหางเครื่องท้องที่ท้องถิ่น และกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายโดยวิธีการปล่อยปลาลงในอ่างน้ำหน้าบ้านและการปลูกต้นตะไคร้หอมเพื่อขับไล่ยุงลาย หลังจากนั้น นายประเสริฐ สมอุดร ประธานสภาวัฒนธรมจังหวัดร้อยเอ็ด💥ได้จัดการแข่งขันสะนูว่าว💥เพื่ออนุรักษ์ประเพณีว่าวไทยดำรงไว้สืบไปฯ

®สืบสาน มรดก/ฮีต12!! ครอง14!!® วิถีชาวนาอิสาน.. ร้อยเอ็ด💥💥อำเภอธวัชบุรี จัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ หรือบุญคูณลาน …

Sriprai Sri Toontamさんの投稿 2020年1月17日金曜日

((((((🔛🆖🔛))))) 🔔
บพิตร จำปา) กุลศักดิ์ แสงศักดิ์คณิต ไชยจันทร์) คมกฤช พวงศรีเคน ภาพข่าว)) ศรีไพร ทูลธรรมรายงานข่าวจาก จังหวัดร้อยเอ็ด
———💥🔊📢🙏📱📲
Tel. 063-938-3149🔔admin tv🔔
093-381-3741💥095-583-7269