นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานงานสมโภช เจ้าแม่ทับทิม ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา (เบิกเนตร)水尾聖娘 (ตุ้ยบ่วยเต๋งเหนี่ยง) องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

0
66

พิธีสมโภชเจ้าแม่ทับทิม ( เบิกเนตร ) องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา
นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานงานสมโภช เจ้าแม่ทับทิม ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา (เบิกเนตร)水尾聖娘 (ตุ้ยบ่วยเต๋งเหนี่ยง) องค์ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมี นายปรีชา เดชพันธ์ุ รอง ผวจ.นครสวรรค์ พล.ต.ต.สุกฤษฎิ์ บุญทรง ผบก.ภ.จว.
นครสวรรค์ นายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ นางจิตรา หมีทอง ประธานสภา อบจ.นครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ นายปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ประธานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ นายสมพร อุดมวงศ์ทรัพย์ นายนเรศ วรรณพงษ์ รองประธานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ พร้อมกรรมการ และมี นายมารุต เชาว์ปรีชา นายกสมาคมไหหนำ นครสวรรค์ นายเฉลิมพล โรจน์เจริญกุล ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ – เจ้าแม่ทับทิม ( แควใหญ่ ) ให้การตอนรับ และมีประชาชน ร่วมพิธี ณ ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ – เจ้าแม่ทับทิม ต. แควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ การจัดสร้างองค์เจ้าแม่ทับทิม เพื่อให้ประชาชน ได้กราบไหว้ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และเพื่อให้ลูกหลานได้อยู่เย็นเป็นสุข มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ค้าขายเจริญรุ่งเรือง ยิ่ง ๆ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์อีกด้วย โดยในงานมีนิทรรศการ “ ภาพถ่ายและเรียงความ “ ชมศิลปะการแสดงหุ่นกระบอก และร่วมรับประทานอาหาร (เจี๊ยะเพ่งอัง) พร้อมประมูลสิ่งของมงคล และชมการแสดงมังกรทอง และสิงโตและเสือ 5 คณะเสือไหหลำ รำถ้วย และวันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 07.30 น. ส่งรายชื่อถวายฎีกา เพื่ออำนวยพร ( เจียนเบี้ยว ) เวลา 15.00 น. พิธีไหว้ปิดงาน
นอกจากนี้
ศาลเจ้าฯ ยังจัดให้มีการบูชาองค์เจ้าแม่ทับทิม แบบพิมพ์ผงรุ่นแรก รุ่นเดียว ในราคา199 บาท เนื่องในวาระเบิกเนตรเจ้าแม่ทับทิม (水尾聖娘) ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาองค์ใหญ่ที่สุดในโลก โดย 1 ชุดประกอบด้วย เสื้อที่ระลึกฉลองครบ 150 ปี ศาลเจ้าฯ – ยันต์คุ้มภัย (ผ่านพิธีลุยไฟ) – อั่งเปา (เงินขวัญถุง)
รายละเอียดในเสื้อเป็น
– มังกรคู่บนหลังคาศาลเจ้าฯ
– ระฆังจากเมืองจีน ที่บ่งบอกว่านำมาไว้ที่ศาลเจ้า 150 ปี (พ.ศ.2413)
– ลายบนเสื้อเป็นตราประทับและชื่อของเจ้าพ่อเจ้าแม่ของศาลเจ้าแห่งนี้ – บอกถึงการเป็น ต้นกำเนิดประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ ของปากน้ำโพ – ที่ระลึกปากน้ำโพ 2020
มีจำหน่ายและสั่งจองได้ที่ ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ – เจ้าแม่ทับทิม แควใหญ่ ปากน้ำโพ นครสวรรค์และสมาคมไหหนำนครสวรรค์ หรือคุณสมจริง โทร 098 7758 737