a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

จังหวัดพิจิตรแถลงข่าวจัดงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตรครั้งยิ่งใหญ่

……วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 17:30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชร โรงเรียนหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พระอารามหลวง นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานนมัสการหลวงพ่อเพชร และสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี 2563 ซึ่งมีพระเมธีธรรมประนาท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงและนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและยังมีนายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเทียวแห่งประเทศไทย(สำนักงานนครสวรรค์) ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-31 มกราคม 2563 มีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดพิจิตรตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้นและงานนี้ยังมีการแดงและโชว์จัดจำหน่ายสินค้า ชม ชิม แชะ แชร์ และเช็คอิน และทุกภาคส่วนในจังหวัดพิจิตรยังร่วมมือการทำงานให้ยิ่งใหญ่โดยทุกอำเภอในจังหวัดพิจิตรจัดริวขบวนรถบุปผาชาติและการแสดงประกอบแสงสีเสียงไหลเรือไฟจุดประทีปนาวาบูชาหลวงพ่อเพชร จังหวัดพิจิตรจึงเชิญชวนมาเที่ยวงานครั้งนี้ และในงานนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชนเข้าร่วมฟังการแถลงข่าวในครั้งนี้
ข่าว/ภาพ..วิศว ..