“ตม.1ตรวจเข้มโดยใช้รถยนต์สายตรวจอัจฉริยะ พร้อมจับกุมต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวน 2 ราย!!

0
33

“ตม.1ตรวจเข้มโดยใช้รถยนต์สายตรวจอัจฉริยะ พร้อมจับกุมต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวน 2 ราย!!

ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ ผบก.ตม.1,พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ตม.1,พ.ต.อ. กีรติศักดิ์ ก้องเกียรติศิริ รรท.ผกก.สส. บก.ตม.1

ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการที่1 โดย พ.ต.ท.ชยุต นิลประเสริฐ รอง ผกก.สส. บก.ตม.1,พ.ต.ท.ทรงพันธ์ กุลดิลก สว. กก.สส.บก.ตม.1,พ.ต.ท.สิริฤกษ์ชัย เป้ามณี สว.กก.สส.บก.ตม.1,ว่าที่ ร.ต.ต.ปิยะ แก้วเต่า รอง สว.กก.สส. บก.ตม.1,ว่าที่ ร.ต.ต. วณัฐพงศ์ วงศ์พินทุ รอง สว.กก.สส.บก.ตม.1, ส.ต.ท. ธนกฤต ชินรัตน์ ผบ.หมู่.กก. สส.บก. ตม.1

ออกตรวจสอบการกระทำผิดของคนต่างด้าวภายในพื้นที่รับผิดชอบโดยใช้รถยนต์สายตรวจอัจฉริยะ จนมาถึงบริเวณ บริเวณตลาดสำเพ็ง ร้านพิงค์กี้แบ๊ค แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์พบการกระทำผิด จำนวน 2 รายในความผิดฐาน ”เป็นต่างด้าว(เมียนมาร์)ได้รับอนุญาตให้ทำงาน ไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบถึงผู้เป็นนายจ้าง สถานที่ทำงาน และ ลักษณะงานที่ทำ ภายใน15วัน ” ตาม พ.ร.ก.การบริหารงานคนต่างด้าว พ.ศ.2560
และได้นำส่ง พงส.บก.สส.สตม. เพื่อดำเนินการต่อไป!!

#ขอขอบคุณพ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ตม.1 เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวสาร!!

###############################