กิจกรรมเนื่องในวันครู โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรรมเนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ. 2563 กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู แสดงความเคารพนบนอบ และระลึกถึงบุญคุณของครู มีคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ คณะผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 400 คน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย

-การอ่านสารเนื่องในวันครูของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

-นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ กล่าวคำปราศัยแก่คณะครู

-ครูอาวุโสนอกประจำการ นางจินตนา เสรีภาพ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นำสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

-ครูอาวุโสประจำการ นางธัญพร ธนภัทรไกรกุลครูเชี่ยวชาญโรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต นำกล่าวคำปฏิญาณตน

-พิธีมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

-พิธีมอบรางวัลครูผู้สอนที่นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1-ม.3 จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562