จ.ตาก
ชาวปากะญอและคนไทยพื้นราบ กว่า500คน พร้อมช้าง5เชือก
แห่รอบหมู่บ้านพะดี
งานยกฉัตร
พระธาตุเจดีย์ศรีเวียงรุ้ง

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
ชาวปากะญอบ้านพะดี พร้อมทั้ง พี่น้องประชาชน ส่วนราชการ หมู่บ้านใกล้เคียง กว่า 500 คน ร่วมกัน แห่ฉัตร รอบหมู่บ้าน พระดี หมู่ที่ 2 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก และมีช้าง จำนวน 5 เชือก

โดยมีพระครูอภิวัฒน์คณาภิบาล (สุ ชาติ). เจ้าคณะอำเภอพบพระ.,นายศราวุธ ทังดิน ปลัดอวุโส อำเภอพบพระ พร้องทั้ง นายสมพงษ์ โพธิกระจ่าง ผู้ใหญ่บ้านพะดี, ผอ. โรงเรียน รวมไทยพัฒนา 4 พร้อมคณะครู ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกอบต . ผู้ใหญ่บ้านกำนัน
เดิมทีเป็นเจดีย์ทราย เป็นเจดีย์ทรายที่ชาวบ้านใช้ทำพิธี มาอย่างอยาวนาน และเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ ตามวิถีชีวิตชาวปากะญอ

ณ.ปัจจุบันยังก็มีเจดีย์ทรายอยู่ ชาวบ้านและ
ผู้มีจิตศัทธาต่างจังหวัดใด้ร่วมกันสร้าง
พระธาตุเจดีย์ศรีเวียงรุ้ง
สร้างเมื่อช่วงเดือนมกราคมฐานเจดีย์ประมาณ3-4เดือนจริงแล้วเสร็จขนาดความกว้างของฐานกว้างประมาณ3เมตร สูงประมาณ9เมตร
เจดีย์ เป็นที่ยึดเหนี่ยว จิตใจของชาวบ้าน
ทำบุญช่วงเทศกลาปีละประมาณ3ครั้ง
และมีการทำบุญใหญ่ช่วงเดือนเมษา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่13-15เมษายน แห่ตุง โดย แห่3วัน วันละตุง

มีประชากร180ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด800คน

ภาพ/ข่าว/ชวลิต
สมภพ ผศูนย์ข่าวตาก – แม่สอด