“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แบ่งปันน้ำใจ นำเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยติดเตียง ฐานะยากจนและยากไร้!!

0
55
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แบ่งปันน้ำใจ นำเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยติดเตียง ฐานะยากจนและยากไร้!!

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ในห้วงเวลา14.30 น. ถึง 15.00 น.โดยมี พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข.พร้อมด้วย ร.อ.สุระศักดิ์ มังกร หน. ชพส.1209 ,จ.ส.อ.อรัญ วิชินี รอง หน. ชบข.1202 ,นายพยุง คูณทวี ผู้ใหญ่บ้านหนองกา หมู่ 7 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์,นายประวัตร เกาะแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หนองกาฯ,นายสรพรหม ชัยชนะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หนองกาฯ ,นางทิ้ง เพิ่มพูล หน.อสม.,นางนิสัย คงกระเรียนอาม หมู่บ้านหนองกาฯ รวมทั้งนายระวัง เพชรนิล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านลุ่มโพธิ์ หมู่ 4 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน

ได้เข้าเยี่ยมพบปะให้กำลังใจพร้อมนำเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก “มูลนิธิพระราหู โครงการใจถึงใจ” โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ และ บริษัทอีซูซุอึ้งง่วนไต๋ สาขาปราณบุรี รวมทั้ง ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยมอบให้กับ นายสามารถ แดงขาว อยู่บ้านเลขที่ 68 หมู่ 7 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง มีฐานะยากไร้ โดยมี นายเตือน นพคุณ เป็นผู้ดูแล หลังจากนั้นทางคณะได้เดินทางไปมอบให้กับ นายพยอม สำราญ อายุ 83 ปี อยู่บ้านเลขที่ 27/7 หมู่ 4 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง

ด้าน พ.อ.กรกานต์ กล่าวว่ากอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยินดีร่วมเป็นสะพานบุญกับผู้ใหญ่ใจดีผู้ใจบุญที่จะนำสิ่งของอุปโภคบริโภคอุปกรณ์ทางการแพทย์ แพมเพิส เตียงผู้ป่วย วีลแชร์เพื่อไปมอบให้ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและพร้อมร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือ และเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส เพื่อให้ประชาชนที่ยากจนและยากไร้และด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งยังเป็นการช่วยลดรายจ่ายให้กับครอบครัวเขาเหล่านั้นอีกด้วย พ.อ.กรกานต์ กล่าวทิ้งท้าย!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

################################