จังหวัดจันทบุรี เชิญชวนประชาชนนำเศษวัสดุ หรือ ดินที่เหลือใช้ไปถมในที่ประชาชนที่เคยเสียสละที่ดินเป็นทางน้ำผ่านแก้ปัญหาน้ำท่วม ภายหลังถูกน้ำกัดเซาะเป็นวงกว้าง หมดปัญญาซื้อดินถมเอง ในพื้นที่ ต.จันทนิมิต บรรเทาความเดือดร้อนจากพื้นที่ดินที่ถูกน้ำกัดเซาะ

0
29

จังหวัดจันทบุรี เชิญชวนประชาชนนำเศษวัสดุ หรือ ดินที่เหลือใช้ไปถมในที่ประชาชนที่เคยเสียสละที่ดินเป็นทางน้ำผ่านแก้ปัญหาน้ำท่วม ภายหลังถูกน้ำกัดเซาะเป็นวงกว้าง หมดปัญญาซื้อดินถมเอง ในพื้นที่ ต.จันทนิมิต บรรเทาความเดือดร้อนจากพื้นที่ดินที่ถูกน้ำกัดเซาะ

นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ด้วยมีประชาชนบริเวณถนนสายซอยหน้าอนามัย หมู่ 9 ตำบลจันทนิมิต ได้รับความเดือดร้อนจากพื้นที่ดินที่ถูกน้ำกัดเซาะ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเจ้าของที่ได้เสียสละยอมให้ทางราชการจ้างผู้รับเหมามาขุดเปิดทางน้ำ ลงแม่น้ำจันทบุรี ทำให้น้ำที่เอ่อท่วมบ้านเรือนราษฎรบริเวณด้านในเขตจันทนิมิต ลดลง บรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วม เป็นเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี 2531 ต่อมาหลังน้ำลดลงที่ถูกปล่อยร้างและถูกน้ำกัดเซาะพื้นที่ดังกล่าวขยายเป็นบริเวณกว้างทางเจ้าของที่ไม่มีปัญญาที่จะซื้อดินมาถมที่ดินคืน ขณะที่ทางราชการก็ติดขัดเรื่องข้อกฎหมายไม่สามารถซื้อดินมาถมคืนให้เจ้าของที่ผู้เสียสละได้ ทำให้ทางราชการ ไม่สามารถเข้าปรับสภาพพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม เพื่อเป็นการบรรเทาและแก้ปัญหาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จังหวัดจันทบุรีจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการรับเหมาขุดดินในที่ดินของประชาชนทั่วไปที่มีปัญหาเรื่องที่ทิ้งดิน ให้นำดินหรือวัตถุทั่วไป ไปทิ้งบริเวณพื้นที่ของประชาชนรายดังกล่าวได้ฟรี ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถาม นาวาอากาศเอก เอกชัย กล้าหาญ ( อดีตนายทหารบำนาญ ) หมายเลขโทรศัพท์ 081-4541090 เจ้าของพื้นที่ดินได้โดยตรง หรือประสานการปฏิบัติไปที่เทศบาลเมืองจันทนิมิตได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก