น่าน !ใกล้ไกลสันติภาพไปถึง!
มูลนิธิสันติภาพ โดยนายสันติภาพ อินทรพัฒน์ อดีต สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่าน ปี 2453 – 2549 รับโรงศพจากวัดหัวข่วงตำบลในเวียงจังหวัดน่าน เพื่อไปบรรจุศพ พ่ออิว ขันธุ์โตน อายุ 83 ปี 51 หมู่ 9 บ้านหนองบัว ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ตายเก็บ เจ็บส่งโลงฟรี ติดต่อรับบริการได้ที่มูลนิธิกู้ภัยสันติภาพ โทร 081- 6813833 บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน