สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดให้มีการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบ ตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ บชน.และตำรวจภูธร ภาค 1 – 9 ณ ห้องธนบุรีฮอลล์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ( สยศ.ตร ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไเ จัดให้มีการอบรม โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล โดย สยศ.ตร.ได้ดำเนินการจัดให้มีการอบรมข้าราชการตำรวจ บชน./ ภ.จว. หน่วยละ 5 นาย รวม 425 นาย โดยจัดให้มีการอบรมจำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 อบรมข้าราชการตำรวจ บชน./ ตำรวจ ภาค 1 – 4 จำนวน 230 นาย วันที่ 6 – 9 ม.ค. 2563 และ อบรมข้าราชการตำรวจ รุ่นที่ 2 ข้ารสชการตำรวจจาก ภาค 5 – 9 จำนวน 195 นาย อบรมวันที่ 13 – 16 ม.ค. 2563 โดยอบรมที่ห้องธนบุรีฮอลล์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทมฯ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจวิทยากรต้นแบบ ที่เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจสร้างเครือข่ายในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล / ชุมชน
ในการอบรมวิทยากรตันแบบสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล รุ่นที่ 2 อบรม 13 – 16 ม.ค. 2563 ประธานเปิดการอบรม พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ ( สบ.9 ) ตร. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดย พ.ต.อ.ปรีชา สมสถาน รอง ผบก.ผอ.สยศ.ตร. นำข้าราชการตำรวจโดย พ.ต.อ.จิรัฏฐ์ ดอดไม้ ผกก.กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการอบรมได้รับการคัดเลือกมาจาก บชน./ภ.จว.ของแต่ละภาค วิทยากรงานชุมชนสัมพันธ์ วิทยากรครูตำรวจ D.A.R.E. ซึ่งจะเป็นวิทยากรต้นแบบนำความรู้ไปเผยแพร่ให้ข้าราชการตำรวจในการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเป้าหมายเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมต่างๆในระดับตำบลตามความมุ่งหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อย่างแท้จริง
ภาพ/ข่าว ร.ต.ท.นิกร ยะรินทร์