ตาก.
อำเภอพบพระเชิญเที่ยวชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบยั่งยืนของชาวเขา น อพท.4ร่วมกับ อำเภอพบพระ- เทศบาลตำบลพบพระ ท่องเที่ยวและกีฬาตาก เปิดเส้นทางท่องเที่ยว วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบยังยืน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
นายประคอง สายจันทร์
ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 หรือ(อพท.4) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
บอกว่า (อพท4)กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต.วาเล่ย,เจ้าหน้าที่อบต.วาเล่ย์ ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางจริง ตามเส้นทางท่องเที่ยวของตำบลวาเล่ย์ โดย
อพท.4ร่วมกับ อำเภอพบพระ- อบต.วาเล่ย์ ท่องเที่ยวและกีฬาตาก เปิดเส้นทางท่องเที่ยว วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบยังยืน
มาดูวิถีชีวิตชาวบ้านยะพอ การทอผ้าของชาวปากญอ มาดูบ้านเพราะช้าง การแสดงช้าง คนอยู่กับช้างตลอดจน การทำ ขนมโก๊ะคลิ เป็นขนม ตามวิถีชีวิตของชาวปากญอ ขนมประจำถิ่น ที่หากินใด้ยาก ถ้าไม่โอกาส มาที่บ้านยะพอ เป็นการท่องเที่ยว ตามวิถีชีวิตความเป็นอยู่ อยากให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเป็นการสร้างงานสร้างรายใด้และเรียนรู้ของชาวปากะญอให้กับชาวบ้านตามแนวชายแดนลดความความเลื่อมล้ำเกิดรายใด้ให้กับชาวบ้านตามแนวชายแดนในจังหวัดตาก

สมภพ ศูนย์ข่าวตาก – แม่สอด รายงาน