สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี “หนูน้อยอ่านข่าว” ฝึกการอ่านข่าว ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

0
72

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี “หนูน้อยอ่านข่าว” ฝึกการอ่านข่าว ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563


วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี ร่วมออกบูธ “หนูน้อยอ่านข่าว” ฝึกการอ่านข่าวและการจัดรายการวิทยุ ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีการแสดงต่าง ๆ บนเวทีกลาง บูธกิจกรรมต่าง ๆ จากหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้ง เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของตนเอง พร้อมประพฤติปฏิบัติตนเป็นเด็กดี ไม่ย่อท้อในการเรียนรู้วิชาการแขนงต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาของตน โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วยสาระความรู้ ความบันเทิง ความสนุกสนานต่าง ๆ สำหรับเด็ก ดังคำขวัญวันเด็กประจำปี 2563 ที่ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” ซึ่ง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบให้กับเด็ก ๆ พร้อมทั้งร่วมเล่นเกมลุ้นรับของขวัญ และของรางวัลใหญ่อีกมากมาย ซึ่งทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี จัดขึ้นเพื่อเป็นการให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ รวมถึงเป็นการส่งเสริมและความความสามัคคีอันดีของสมาชิกในครอบครัวอีกด้วย
ข่าว : พรหมพร PR.นนทบุรี