ธนาคารออมสินภาค 7 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 GSB Quality Kids ปี 2 “คิดส์ดี คิดส์พลังบวก”

0
65

ธนาคารออมสินภาค 7 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 GSB Quality Kids ปี 2 “คิดส์ดี คิดส์พลังบวก”
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพีธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ธนาคารออมสินภาค 7 อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายฉลองชัย อนุกูลเวช ผู้อำนวยการภาค 7 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างให้การต้อนรับ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ธนาคารออมสินภาค 7 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด GSB Quality Kids ปี 2 “คิดส์ดี คิดส์พลังบวก” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการออม ได้เริ่มต้นการเก็บออมด้วยตนเอง ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการออม 2.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 3.เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ให้เด็ก ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม นำไปเป็นแนวคิดในการใช้ชีวิต การเรียน สู่การเป็นอนาคตที่ดีของชาติ
โดยภายในงานมีบริการเปิดบัญชีใหม่และการรับฝากเงินสำหรับบัญชีเงินฝากชื่อผู้เยาว์ บัญชีเพื่อผลประโยชน์ของผู้เยาว์ ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป ได้รับกระปุกออมสิน “คิดส์ดี คิดส์พลังบวก” เป็นของที่ระลึก จำนวน 1 ใบ กิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กระปุกออมสิน เยี่ยมชมห้องทำงานผู้บริหาร เพื่อสร้างแรงบันดาลให้กับเด็กๆ กิจกรรมการประกวดร้องเพลง GSB Kids Singing Contest 2020 กิจกรรมสันทนาการเวทีกลาง เพื่อให้เด็กได้เล่นสนุกสนาน และเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ อีกทั้ง ยังจัดโปรโมชั่นสำหรับผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรม โดยการสมัครบริการ MyMo พร้อมกับซื้อสลากออมสินดิจิทัล รับกระเป๋าเป็นที่ระลึก และลุ้นรับรางวัลพิเศษ นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานพันธมิตร บริษัท ห้างร้านในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมจัดบูธเกม โดย บริษัท ชัยเจริญคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ร่วมจัดบูธเกมให้เด็กๆ ได้เปิดประสบการณ์สัมผัสการเล่นเกม Virtual reality Game และบริการอาหารจาก บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม สาขาอุตรดิตถ์
ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีและโอกาสให้เด็กได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ และจะเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการออม มีวินัยในการออม ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการออม พร้อมที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนและตอบแทนคืนสู่สังคม เป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไป ดังคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ที่กล่าวว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”
ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน