โรงเรียนสามมิตร โรงเรียนเอกชนดีเด่นท่าตะโก อ. ท่าตะโก จว.นครสวรรค์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

ดร.นาถนรินทร์ เพทายเทียมทอง ผู้บริหารโรงเรียนสามมิตรโรงเรียนเอกชนดีเด่นท่าตะโก ครูนพรัตน์ โพธิ์คำ ครูธวัธ เสนารถ รองผู้อำนวยการและคณะครูจัดงานวันเด็กให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรม โดยจัดให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองมาร่วมงานแต่เช้า

มีพิธีทำบุญตักบาตรโดยทางโรงเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ทำบุญตักบาตรกับพระสงฆ์ ทางโรงเรียนสามมิตรได้นิมนต์ พระครูนิมิตรชโยดม เจ้าคณะอำเภอท่าตะโกและพระลูกวัด วัดท่าตะโก ( โคกมะรื่น ) มารับของทำบุญ นักเรียนและผู้ปกครองได้ทำบุญเป็นศิริมงคล ปลูกจิตสำนักให้นักเรียนได้ทำบุญ รักในพุทธศาสนา ดั่งคำขวัญนายกรัฐมนตรี ” เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย “

เสร็จจากทำบุญแล้วมีการแสดงของเด็กนักเรียน นักเรียนแต่ละช่วงชั้นแต่งตัวกันมาแสดงอย่างเต็มที่ มีการแสดงของนักเรียนแต่ละช่วงชั้นเรียน ทุกชั้นเรียนแสดงออกร่วมสนุกสนานอย่างเต็มที่ เพลิดเพลินกับการแสดง การเต้นรำ เป็นที่ถูกใจผู้ปกครอง

มีอาหารฟรีจากผู้ปกครองนำอาหารมาบริการ มีบูธอาหารกว่า 10 บูธ นักเรียนสนุกสนานและรับประทานอาหารฟรี มีรางวัลกลับบ้านทุกคน..
ภาพ/ข่าว ร.ต.ท.นิกร ยะรินทร์