ข่าวคนไทยไม่ทิ้งกัน พม.อุทัย มอบถุงยังชีพชาวแพขาหักนับ 100รายริมแม่สะแกกรัง
เมื่อเวลา 09.00น.วันที่ 9 มกราคม 2563 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานมอบถุงยังชีพให้ราษฎรชุมชนชาวแพริมแม่สะแกกรัง ภายในวัดอุโบสถาราม อ.เมือง จ.อุทัยธานี จำนวน 100 ถุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี

โดยมีนางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ตามที่ ได้เกิดภาวะฤดูแล้งส่งผลกระทบให้แม่สะแกกรัง แห้งขอด ราษฎร ที่อาศัยอยู่ในชุมชนชาวแพ เดือดร้อน ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เลี้ยงปลาในกระชัง และไม่สามรถปลูกผักสวนครัวบริเวณริมแม่น้ำสะแกกรังได้เนื่องจากขาดน้ำ อีกทั้งยังส่งผลกระทบด้านที่อยู่อาศัยเกยตื่น ทำให้ลูกบวบแตก หรือแพขาหัก ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก

โดยกระทรวงกระพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ได้มีภารกิจหน้าที่ช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มเป่าหมาย โดยจำเพราะกลุ่ม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี จึงได้มอบถุงยังชีพให้ กับราษฎรชุมชนชาวแพริมแม่สะแกกรัง จำนวน 100 ถุง เพื่อเป็นเพื่อไก้ไขเฉพาะหน้าในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยปัญหาไปก่อน ดังกล่าว
/////////////////
สมาคมผู้สื่อข่าวอุทัยธานี พชร พัสกุล