“ครูพี่โอ๊ะ”จับมือพาณิชย์ ดัน กศน.ภาชี จดสิทธิบัตรเส้นใยผักตบชวาชงยกระดับเทียบเท่าสินค้าแบรนด์เนมชั้นเวทีโลก!!

0
28

“ครูพี่โอ๊ะ”จับมือพาณิชย์ ดัน กศน.ภาชี จดสิทธิบัตรเส้นใยผักตบชวาชงยกระดับเทียบเท่าสินค้าแบรนด์เนมชั้นเวทีโลก!!

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้รับมอบหมายจากนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมเวทีเสวนา เรื่อง การขับเคลื่อนและผลักดันการจดสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์ผักตบชวา และการยกระดับ Brand สินค้า กศน. โดยมี ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. พร้อมด้วย นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอภาชี คณะผู้บริหาร กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครู บุคลากร หัวหน้าหน่วยราชการ ในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ กศน.ตำบลหนองน้ำใส กศน.อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

ดร.กนกวรรณ กล่าวตอนหนึ่งว่า “หลังจากรับฟังปัญหาของการทำงานผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากผักตบชวาที่ต้องการให้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นความยั่งยืน สร้างรายได้ให้คนพระนครศรีอยุธยา เป็นทรัพย์สมบัติ ทรัพย์สินทางปัญญาของศูนย์ฝึกมีชีวิต ของคน กศน. อำเภอภาชี ตนได้รับเรื่องไปแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าต่อให้สำเร็จในการช่วยรักษาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาซึ่งนำเอาวัชพืชที่ไร้ค่าที่ใครๆก็คิดว่าต้องกำจัดไม่ให้ขวางทางน้ำ แต่เปลี่ยนมาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้แก่คนในชุมชนภายใต้ภูมิปัญญาของคนที่นี่ และการพัฒนาของครู กศน.ตลอดจนการสนับสนุนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลอดจนการปกครองส่วนท้องถิ่นทุกภาคส่วน ได้ร่วมด้วยช่วยกัน นับเป็นความสำคัญของสถานที่แห่งนี้ที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วม ดึงดูดให้หลายๆคนสนใจเข้ามาศึกษาดูงาน ซึ่งไม่เพียงแต่คนไทยในประเทศ แต่ยังมีชาวต่างชาติ เช่น กัมพูชา ญี่ปุ่นให้ความสนใจ เข้ามาศึกษาดูงาน เมื่อมีสภาพปัญหาเกิดขึ้น เราจะพัฒนายังไงให้ภูมิปัญญาที่ดีเลิศของคนที่นี่อยู่กับคนที่นี่ สร้างรายได้ เป็นอาชีพยั่งยืนของคนที่นี่ ตนจึงได้ปรึกษาหารือกับทางกระทรวงพาณิชย์ และเรียนเชิญท่านวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งท่านติดภารกิจและได้มอบหมายให้ท่านทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มาพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาร่วมเวทีเสวนาการขับเคลื่อนและผลักดันการจดสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์ผักตบชวา และการยกระดับ Brand สินค้า กศน.

ในวันนี้ ซึ่งเราได้ข้อสรุปร่วมกันเป็นนิมิตหมายอันดี เราเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมที่จะจดอนุสิทธิบัตรให้กับผู้ที่ริเริ่มที่ร่วมด้วยช่วยกันและทำจนเป็นภูมิปัญญาของคนที่นี่ ถือว่าตนในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนนี้ เมื่อรับงานอะไรไปก็ตาม ก็จะทำให้สำเร็จ โดยเฉพาะ กศน. เพราะตนเป็นคนทำงานอย่างจริงจังและติดตามอย่างใกล้ชิด และขอขอบคุณการมีส่วนร่วมจากกระทรวงพาณิชย์ และทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เราร่วมด้วยช่วยกันที่จะผลักดันให้เกิดสิ่งดีๆกับพี่น้องที่นี่ และจะขยายผลให้ดียิ่งขึ้น โดยการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะให้การดูแลและทำงานร่วมกันต่อไป”

ดร.กนกวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ หลังจากวันนี้แล้ว สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน.จะประสานงานการขับเคลื่อนเรื่องสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาอย่างใกล้ชิดต่อไป เพื่อนำไปสู่การขยายผลผลักดันสินค้า brand กศน.ในส่วนที่ยังต้องการการพัฒนาต่อยอด และยกระดับคุณภาพ เช่น การออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ การบริหารจัดการสินค้าผ่านระบบออนไลน์ การตลาด และการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้เข้าถึงผู้ซื้อมากขึ้น เป็นต้น ซึ่งตนเล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสนับสนุน ต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ไม่เพียงแต่จากผ้าทอผักตบชวา แต่ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆของ กศน. ที่มีคุณภาพ ให้เทียบชั้นกับสินค้าแบรนด์เนม สามารถรองรับการขยายตลาดทั้งใน และ WOW ไปไกลจนถึงระดับโลกภายใต้แบรนด์ OOCC.” ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจาก “ผักตบชวา” ของ กศน.ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกิดจากแนวคิดของคน กศน. ที่เริ่มต้นจากการทำแบบลองผิดลองถูก จนพัฒนาเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ จากการมองเห็นคุณค่าของวัชพืชไร้ค่าที่ลอยขวางทางน้ำ ได้เปลี่ยนมุมมองสิ่งที่เป็นปัญหา แล้วกลับนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้แก่คนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋าผ้ารักษ์โลก และ ผลิตภัณฑ์ของใช้ต่างๆ ก็ล้วนทำมาจากผ้าทอผักตบชวาในขณะเดียวกันก็นำมาผลิตเป็นภาชนะย่อยสลายได้ เช่น จาน ชาม เพื่อทดแทนการใช้โฟม ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้นฟรี แก่ผู้สนใจด้วย!!

ข่าว/ภาพ : เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ กรรณิกา พันธ์คลอง
วิดีโอ : ณัฐวุฒิ วากะดวน!!

###############################