“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมการประชุมประสานแผนการปฏิบัติ แบะสำรวจพื้นที่เสี่ยง ในพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก –ตะวันตก( EWEC )!!

0
34
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมการประชุมประสานแผนการปฏิบัติ แบะสำรวจพื้นที่เสี่ยง ในพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก –ตะวันตก( EWEC )!!

เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.พ.ท.หญิง เยาวดี สอนโกษา หน.ฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน. จังหวัด ข.ก.พร้อมด้วย พ.ท.ประธาน ศรีทองหลาง รอง หน.กบค.กอ.รมน จ.ว.ข.ก. และ พ.ต.เอกชัย ไสวงาม ชรก.กอ. รมน.จังหวัด ข.ก. ร่วม ประชุมประสานแผนการปฏิบัติ แบะสำรวจพื้นที่เสี่ยง ในพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก –ตะวันตก( EWEC )

โดยมี พล.ท.ไตรเทพ ศรีพันธุ์วงศ์ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น,พล.ต.ปราโมทย์ นาคจันทึก ผบ.มทบ.23 และผู้บังคับการตำรวจภูธร ภาค 4 และผู้บังคัยการตำรวจภูธร จังหวัด ขอนแก่น จ.กาฬสินธุ์ และ จ.มุกดาหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศฝ.นศท.มทบ.23 ค่ายศรีพัชรินทร ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผลการดำเนินการประชุม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

################################