ข่าวปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่ปะทะเดือดกลุ่มเจาะบาดาลให้ชาวบ้านตาสว่าง เงินร้อยแรกเงินแสนไม่มี

0
82

ข่าวปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่ปะทะเดือดกลุ่มเจาะบาดาลให้ชาวบ้านตาสว่าง เงินร้อยแรกเงินแสนไม่มี

ให้ชาวบ้านตาสว่าง นายอำเภอลานสัก นัดกลุ่มเจาะบาดาลเพื่อการเกษตรถามทุกประเด็นที่มาที่ไป!!สรุปโครงการนี้ยังไม่ผ่านการอนุมัติของกรมทรัพย์ เพียงแต่รวบรวมรายชื่อเสนอขอโครงการเท่านั้น โดยตัวแทนอ้างว่ารู้จักคนในกรมเท่านั้น แค่เอาเอกสารไปให้ ไม่มีเบอร์ติดต่อ สร้างความงุนงงกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทำงานใหญ่ระดับหลายล้านบาทไม่มีเบอร์ติดต่อกัน โดยอ้างว่าเก็บเงิน 100 บาท นั้นเป็นค่าเอกสาร ค่าน้ำมัน แต่หลาย ๆ อำเภอนับหมื่นบาท ปลัดอำเภอ เร่งให้ชี้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่ ชาวบ้าน ฟังและให้คิดเองว่ากลุ่มขบวนการพวกทำอะไร โดยปลัดอำเภอ กำนัน ถามซักฟอก ให้กลุ่มเจาะบาดาลตอบ แต่ตอบไม่เครียด ณ ห้องประชุมประชาคม อำเภอลานสัก

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 7 ม.ค.63 โดยมีนายอาคม แย้มนวล นายอำเภอลานสัก พร้อม นายสุทิน ภู่เกตุ ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอลานสัก นายอนุพันธ์ สารสุวรรณ์ กำนันตำบลระบำ โดยมีนายมนัส ปิ่นตา อ้างตัวว่าเป็นนายช่าง 1ในกลุ่มการขอเจาะบ่อบาดาล นายวิสิทธิ์ เหมะธุลิน 1ในกลุ่มการขอเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร นายวิชญ์พล อ่ำแก้ว 1ในกลุ่มการขอเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร โดยมีนายบุญเลิศ นาเอก (ชาวบ้าน1 ในผู้เสียหาย) พร้อมชาวบ้านที่ได้เสียเงินไป 100 บาท พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ทุกตำบลของอำเภอลานสัก รวมทั้งชาวบ้านที่เดือดร้อนที่มารับฟังการชี้แจ้งของนายมนัส ปิ่นตา อ้างตัวว่าเป็นนายช่าง 1ในกลุ่มการขอเจาะบ่อบาดาล พร้อมพวก

โดยครั้งนี้นายอาคม แย้มนวลนายอำเภอลานสักรวมทั้งกำนันตำบลอำเภอลาน ตัวแทนของผู้ใหญ่บ้านร่วมซักถามหัวข้อของความเป็นมาจากโครงการ การขอขุดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร เนื่องด้วยทางอำเภอลานสักอยากขอความชัดเจนจากกลุ่มขอเจาะน้ำบ่อบาดาลดังกล่าวรวมทั้งแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ มันสามารถดาวโหลดขึ้นมาเองได้ ทั้งนี้ทรัพยากรน้ำยืนยันว่าไม่มีการสั่งการให้กลุ่มขอการเจาะบ่อบาดาลดังกล่าวออกมาสำรวจให้กับพี่น้องประชาชน ถ้าทรัพยากรน้ำจะสั่งการลงมาต้องผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ผ่านทางอำเภอ ผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วต้องทำการกระจายข่าวให้กับพี่น้องชาวบ้านว่าต้องการกี่บ่อ

โดยนายสุทิน ภู่เกตุ ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอลานสัก ได้ซักถามว่าการที่นายมนัส ปิ่นตา 1 ที่อ้างตัวว่าเป็นนายช่างในกลุ่มการขอเจาะน้ำการเกษตร ว่าไปติดต่อกลับใคร่เจ้าหน้าที่คนได้ในทรัพยากรน้ำ และมีเบอร์ติดต่อไม่ ตอบว่าไม่มี สร้างความโวยวายกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หลังจากนั้นปลัดได้ถามต่อว่าท่านมีเอกสารการขอขุดบ่อบาดาล 5 เปล่า 1 เอกสารประกอบคำขอ 2 รายชื่อสมาชิกเกษตรกร 3 เอกสารแสดงกำสิทธิ์ที่ดิน 4 สำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชน 5 หนังสือยินยอมของกรมทรัพยากรน้ำเจาะน้ำบาดาล ซึ่งเนื่องจากที่ดินดังกล่าวนั้นเป็นที่ดินของ สปก.ต้องยินยอมให้ขุดเจาะ โดยปลัดนั้นให้กำนัน ผู้ใหญ่ ชาวบ้านคิดเอง โดยกลุ่มเจาะน้ำบาดาลไม่เคยทำตามหา 5 ข้อ

ทำให้นายมนัส ปิ่นตา 1 ในกลุ่มการขอเจาะน้ำการเกษตร ได้ตอบ ขอซักถามอย่างไม่ชัดเจนในหลายๆข้อในหลายๆประเด็น จนทำให้ผู้ร่วมฟังในห้องประชุมต่างตกใจกับคำถามและคำตอบที่ถามนายมนัส ปิ่นตา ซึ่งตอบคำถามอย่างไม่น่าเชื่อถือ และข้อมูลไม่ชัดเจน สุดท้ายนี้ถ้าโครงการดังกล่าวมีจริงก็ขอให้ดำเนินการเอกสารอย่างถูกต้อง และให้ผ่านทางจังหวัด ผ่านอำเภอ ผ่านผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงข้อมูลต่างๆต้องให้ชัดเจน และการเรียกเก็บเงินของชาวบ้านซึ่งไม่เหมาะสม จึงฝากให้ชาวบ้านทุกหมู่บ้านได้รับฟังและบอกต่อๆกันว่าโครงการดังกล่าวนั้นยังไม่มีการอนุมัติ พร้อมเข้าใจประชาชนที่เดือดร้อนกับภาวะภัยแล้งในครั้งนี้

ด้านนายอาคม แย้มนวล นายอำเภอลานสัก กล่าวต่อหลังจากที่มีการซักถามกันแล้วเสร็จ ก็สรุปว่า โครงการดังกล่าวนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานไปยังกรมทรัพยากรน้ำแล้วที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยตอบว่าโครงการดังกล่าวนั้นไม่มี จึงมายากให้เกษตรกรหลงเชื้อ และไม่ให้ศูนย์เสียเงิน และให้กลุ่มขุดน้ำบาดาลหยุดดำเนินการการ แต่ถ้ามีโครงการนี้แจ้งมาจังหวัด อำเภอ ก็จะต่อไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้านต่อไปดังกล่าว
///////////////////
สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี พชร พัสกุล