สโมสรโรตารีสี่แคว นครสวรรค์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนของสโมสรโรตารี่ ร่วมแบ่งปันน้ำใจแจกตุ๊กตาและขนมให้กับเด็กที่พักรักษาตัว ณ หอผู้ป่วยกุมารเวช โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

0
86
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

วันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการสโมสรโรตารีสี่แคว นครสวรรค์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนของสโมสรโรตารี่ ร่วมแบ่งปันน้ำใจแจกตุ๊กตาและขนมให้กับเด็กที่พักรักษาตัว ณ หอผู้ป่วยกุมารเวช 1 กุมารเวช 2 และห้องตรวจกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

คุณภรณี วิทยโชตกิติคุณ บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสะพานดำ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โดยมีคุณสุภาพร แตงนารา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ประธานกรรมการพัฒนาศูนย์สุขภาพฯ รับมอบ

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ขออนุโมทนาบุญ ขอให้ผู้บริจาคทุกท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรงค่ะ
………………………………………………….
ท่านที่ประสงค์จะทำบุญในโอกาสพิเศษต่างๆ ติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 056-001555 056-219888 และ 089-8584102 ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าค่ะ