คุณสายหยุด – คุณสมใจ ตลับทอง บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษ มอบให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แห่งใหม่ โดยมีนายแพทย์โชติ ภาวศุทธิกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับมอบ

0
52

วันที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. คุณสายหยุด – คุณสมใจ ตลับทอง บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษ มอบให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แห่งใหม่ โดยมีนายแพทย์โชติ ภาวศุทธิกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับมอบ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ขออนุโมทนาบุญ ขอให้ผู้บริจาคและครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรงค่ะ
……………………………………………….
ท่านที่ประสงค์จะทำบุญในโอกาสพิเศษต่างๆ ติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 056-001555 056-219888 และ 089-8584102 ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าค่ะ