“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำวัน คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จ.ขอนแก่น ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 !!

0
48

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำวัน คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จ.ขอนแก่น ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 !!

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.นายณชพัฒน์ ไกรศรีวรรธนะ จนท.ปฏิบัติการด้านการข่าว กอ.รมน. จังหวัด ข.ก.เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563

โดยมี นายสุเทพ มณีโชติ รอง ผวจ. ข.ก.เป็นประธานการประชุมฯ มีคณะกรรมการศูนย์ฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมดอกคูน ชั้น 2 ศาลากลาง จ.ขอนแก่น ผลการประชุม ประธาน ได้สั่งการกำชับให้คุมเข้มเฝ้าระวังถนนเส้นทางรอง ในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ด่านชุมชนทำงานอย่างเข้มงวดกวดขันเพื่อเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุในถนนเส้นทางรอง และคุมเข้มบนเส้นทางหลัก ในช่วง วันที่ 3 มกราคม 2563 เพื่อส่งประชาชนเดินทางกลับไปทำงานยังสถานที่ต่างๆ ด้วยความปลอดภัย!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

################################